Polska Szkoła Chirurgii
Telemedyczna integracja uniwersytetów i wydziałów medycznych

Ogólnopolska platforma telemedyczna
oparta na polskich rozwiązaniach informatycznych

Opinie i doświadczenia dotyczące rozwiązań telemedycznych medVC

Chirurgia na żywo w edukacji

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Transmisja operacji na żywo jako poszerzanie możliwości edukacyjnych. Chirurgia na żywo w najlepszym wydaniu dostępna dla studentów, rezydentów i młodych lekarzy. Zachęta do studiowania kierunków zabiegowych.

Nauczanie operacji okulistycznych

prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek

Przykład wykorzystania systemu audio-wideo medVC do przeprowadzania kursów z transmisją na żywo zabiegów chirurgicznych wykonywanych na mikroskopijnych polach operacyjnych (okulistyka). Wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu telemedycznego: najwyższa jakość obrazu, rysowanie na ekranie, zaznaczanie interesujących elementów, zatrzymywanie obrazu.

Odtwórz wideo

Konsultacje w trakcie operacji

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Kluczowa rola konsultacji, możliwości dwukierunkowej komunikacji, omawiania problemów w czasie zabiegu bez opóźnień. Możliwość interwencji w czasie rzeczywistym, odpowiedzi operatora w trakcie wykonywania czynności.

Odtwórz wideo

Transmisje ogólnopolskie

dr Adam Ostrowski

Dzięki ogólnopolskiej platformie (zsieciowanie) możliwa staje się wymiana transmisji między różnymi uczelniami, wydziałami, różnymi klinikami. Podczas transmisji można prowadzić pogłębioną analizę operacji dzięki możliwości zatrzymania wideo operacji i możliwości zaznaczania graficznego kluczowych struktur i elementów pola operowanego. Bez jeżdżenia od ośrodka do ośrodka będzie można poznać metody operowania stosowane w wielu miejscach.

Odtwórz wideo

Funkcjonalności sprzętu telemedycznego

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Zasadnicza rola odpowiedniego sprzętu telemedycznego w procesie dydaktyki. Ważne by sprzęt był łatwy, intuicyjny w obsłudze, dający możliwość dwustronnej interaktywności (obraz i dźwięk) oraz integralny i kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami na sali operacyjnej. Przekaz bez opóźnienia, interakcja w czasie rzeczywistym.

Odtwórz wideo

Transmisje zabiegów robotowych

dr Adam Ostrowski

Wdrażanie nowoczesnych systemów edukacji w medycynie, transmisje zabiegów operacyjnych, zwłaszcza zabiegów robotowych dla studentów.

Odtwórz wideo

Filmy a transmisje

dr Adam Ostrowski

Nagrania filmów z zabiegów jako funkcjonalne uzupełnienie zajęć dydaktycznych, to jest wstęp do chirurgii. Jednak w nagraniach nic się nie wikła, nie widać trudności, nie jest to autentyczna całość, którą student może zobaczyć tylko w operacjach na żywo. Transmisje operacji na żywo to najlepsza lekcja chirurgia jaką student może dostać w formie dostępu bezpośredniego. Możliwość nauki poprzez uczestniczenie w ciekawych operacjach, to zachęta do studiowania trudnych specjalności zabiegowych.

Przykład zdalnej współpracy lekarzy

Niemcy – Belgia – Polska

Przykład wykorzystania systemu audio-wideo medVC do zdalnej konsultacji pomiędzy lekarzami podczas zabiegu na żywo. Możliwość pauzowania obrazu wideo, rysowania i zaznaczania na ekranie widoczne dla każdej ze stron transmisji. Objaśnianie i komentarz do pracy operatora, zdalna pomoc w operacjach i stawianiu diagnoz.

Odtwórz wideo

Zdalna pomoc lekarzom

dr Adam Ostrowski

Nowy kanon edukacyjny – zdalne konsultacje w przypadku trudniejszych etapów zabiegu nie tylko dla studentów, ale także dla rezydentów i młodych lekarzy.

Odtwórz wideo

Edukacyjna rola biblioteki operacji

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Wyszukiwanie tematów / problemów / metod po słowach kluczowych. Automatyczne zaznaczanie elementów zabiegów.

Odtwórz wideo

Wymagania jakościowe

dr Adam Ostrowski

Student ma widzieć dokładnie przebieg operacji, ma widzieć to samo co widzi operator, nawet jak ogląda zabieg z domu. Student ma mieć możliwość słuchania komentarza operatora jednocześnie obserwując obraz z kilku źródeł np. z kamery endoskopowej, laparoskopowej czy kamery z góry.

Dostępność nauki światowej

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Międzynarodowe konferencje medyczne dające możliwość łączenia ośrodków i specjalistów z całego świata. Praktyczna nauka medycyny od najlepszych ekspertów bez konieczności podróżowania.

Nowe formy edukacyjne

Polska Szkoła Chirurgii
Ogólnopolskie transmisje z sal operacyjnych na żywo
Ogólnopolskie transmisje z sal operacyjnych na żywo
Polska Szkoła Chirurgii
Uczelniane transmisje dydaktyczne z sal operacyjnych
Uczelniane transmisje dydaktyczne z sal operacyjnych
Polska Szkoła Chirurgii
Ogólnopolska współpraca Centrów Symulacyjnych
Ogólnopolska współpraca Centrów Symulacyjnych
Polska Szkoła Chirurgii
Interaktywne zajęcia seminaryjne
Interaktywne zajęcia seminaryjne
Polska Szkoła Chirurgii
Interaktywne podręczniki medyczne
Interaktywne podręczniki medyczne
Polska Szkoła Chirurgii
Biblioteka zabiegów i operacji online
Biblioteka zabiegów i operacji online
Polska Szkoła Chirurgii
Nagrywanie i automatyczne przesyłanie wideo do repozytorium
Nagrywanie i automatyczne przesyłanie wideo do repozytorium

Uniwersytecka sieć kształcenia medycznego w Polsce

0
uniwersytetów + collegium medicum
0
kierunków / wydziałów medycznych
0
uczelni z kierunkami medycznymi
0 +
Studentów
medycyny
 
Polska Szkoła Chirurgii

Etap I programu pilotażowego połączył już Kraków, Lublin i Poznań